Adatkezelő adatai

TK Holding Korlátolt Felelősségű Társaság

Cím: 9026 Győr, 12158/161 hrsz
Cégjegyzékszám: 08 09 032243
Adószám: 28769792-2-08
E-mail: yellomedia.hu@gmail.com

A kezelt adatok köre

Adatkezelő weboldalán online üzenet küldése, árajánlat kérése illetve megrendelés esetén: név, elektronikus levélcím (e-mail cím), telefonszám, cím

Az egyes adatkezelések célja és jogalapja:

Online üzenet küldése, árajánlat kérése, megrendelés teljesítése esetén

Cél: az Érintettek személyre szabott kiszolgálása, illetve az rendelés teljesítése.

Jogalap: érintett hozzájárulása (GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont).

Adathordozhatósághoz való jog

Az Érintettet megilleti az adathordozhatósághoz való jog. Az Érintett a rá vonatkozó, általa a Szolgáltató rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkaphatja, illetve ezeket továbbíthatja egy másik adatkezelőnek

Hozzájárulás visszavonásához való jog

Hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetén a hozzájárulás bármely időpontban történő visszavonásához való jog, amely nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét.

Igényérvényesítés, panaszjog

Az Érintett a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény alapján bíróság előtt érvényesítheti jogait, valamint az Infotv.-ben foglaltak szerint a NAIH-hoz fordulhat és panaszt tehet.

Az adatkezelés időtartama

Az Adatkezelő az adatokat a megrendelt áru kiszállításának időtartamáig kezeli.