Online szerződéskötési feltételek

A TK Holding Korlátolt Felelősségű Társaság által kiadott könyvek (a továbbiakban TERMÉKEK) megrendelésére, és a hozzá kapcsolódó szolgáltatások igénybevételére .

A szerződés létrejötte

A Vevő tudomásul veszi, hogy a www.yellomedia.hu oldalon végrehajtott megrendelést követően az Eladó munkatársa általi visszaigazolás következményeként a megrendelt termékre közötte és az Eladó között adás-vételi ill. szállítási szerződés jön létre.
Az online szerződéskötésre vonatkozó – az Általános Szerződési Feltételektől eltérő – rendelkezéseket jelen dokumentum tartalmazza.

Szerződő felek:

Szolgáltató (kereskedő)

TK Holding Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhely:
9026 Győr, 12158/161 hrsz
Cégjegyzékszám: 08 09 032243
Adószám:28769792-2-08
E-mail: yellomedia.hu@gmail.com

Igénybevevő:
Az a természetes vagy jogi személy, jogi személyiség nélküli gazdasági társaság, aki/amely awww.yellomedia.hu oldalon felkínált termékeket vagy szolgáltatást megrendeli.

SZERZŐDÉSKÖTÉS LÉPÉSEI:

A jelen online (elektronikus úton, távollévők között történő) szerződéskötési feltételek elfogadása.
Az űrlap, mint igénybejelentés kitöltése.
Adatainak ellenőrzése és jóváhagyása.
A megrendelési szándék regisztrációjának visszaigazolása.
48 órán belül személyes,telefonon történő előrendelési visszaigazolás.

Az online szerzodéskötési feltételek elfogadása:
Kérjük, hogy mielőtt a megrendelő űrlapot kitölti, tájékozódjon szolgáltatásaink igénybevételének feltételeiről a www.yellomedia.hu internetes oldalon, valamint olvassa el az online szerződéskötésre vonatkozó feltételeinket! Az online szerződés csak akkor jön létre, ha Ön az online szerződéskötésre vonatkozó szabályokat elfogadja, és ezt a megrendelő űrlapon található négyzet bejelölésével számunkra visszaigazolja. Ha Ön nem fogadja el az online szerződéskötésre vonatkozó feltételeket, a megadott elérhetőségeinken keresztül, más módon is megteheti megrendelését.

Az igénylés kitöltése
Az igénylés az online szerződéskötést elősegítő felületen az igényelt termék(ek) kiválasztásával, az online szerződési feltételek elfogadásával és az űrlap, mint igénybejelentés kitöltésével történik. Az űrlap kitöltése során saját személyes adatait (nem természetes személy esetében a nem természetes személyek esetében szükséges adatokat) adja meg. Kérjük, ügyeljen az adatok pontos kitöltésére!A kötelezően kitöltendő adatokat a rendszer formailag ellenőrzi, és visszajelzést ad a hibás kitöltésre vonatkozóan.

Igénylés adatainak ellenőrzése és jóváhagyása:
Az űrlap kitöltése után Önnek módjában áll a kitöltött adatokat megnézni, ellenőrizni, az esetleges elírásokat javítani. Az elküldést követően még módja van javítani a következő megerősítő oldalon is. A jóváhagyást követően az igénybejelentés elektronikus úton történő továbbítása megtörténik a Szolgáltatóhoz. A megerősítés kizárólag az igénybejelentés Szolgáltató általi érkeztetését igazolja, nem jelenti az igénybejelentés tartalmának elfogadását. Ennek módosítására is van lehetősége a rendelés módosítása menüpontban.

Visszaigazolás
A Szolgáltató az Ön által kezdeményezett igénybejelentést befogadja és igénybejelentéséhez egy iktatószámot rendel. Szolgáltató az igénybejelentés beérkezését az online szerződéskötési felületen való megerősítést követően két munkanapon belül visszaigazolja. A visszaigazolás az igénybejelentésben megadott és megerosített adatok mellett tartalmazza, a telepítéssel és előkészítéssel kapcsolatos hasznos információk linkjét, továbbá az igény módosításának linkjét is. Valamint felhívja a figyelmet az elállás kockázat és következmény mentességére.

A SZERZŐDÉS ALAKJA ÉS LÉTREJÖTTÉNEK IDŐPONTJA:
Online módon kötött szerződés távollévők között kötött szerződés, amely nem minősül írásban megkötött szerződésnek. A szerződés nyelve magyar. Az űrlap kitöltésével és a Szolgáltató részére megerősítést követő elektronikus úton történő megküldésével, annak Szolgáltató általi visszaigazolásával az Ön megrendelése igénybejelentésnek minősül. A szerződés akkor jön létre, ha a Szolgáltató az igénybejelentést követő legkésőbb 48 órán belül az igény megérkezését pozitívan (az adásvétel lehetőségét megerősítve) visszaigazolja. Az igénybejelentés megküldésével és annak Szolgáltató általi visszaigazolásával a szerződés ráutaló magatartással jön létre. Mind az ajánlat, mind a visszaigazolás akkor tekintendő a másik félhez megérkezettnek, amikor az számára hozzáférhetővé válik.

Hatálybalépés:
A szerződés azon a napon lép hatályba, amikor a www.yellomedia.hu a szállítás napját a megrendelő számára visszaigazolta, és mindkét fél a teljesítés bekövetkeztének várható idejét nyugtázta.

ADATKEZELÉSI FELTÉTELEK
A Szolgáltató a www.yellomedia.hu oldalon bonyolított igénylés és visszaigazolás kísérőadatait, továbbá az igénybevevő által kitöltött igénylés tartalmát rögzíti és tárolja. Igénybevevő tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató jogosult a megrendelő által megadott adatokat tárolni, feldolgozni, a szolgáltatás nyújtásában közreműködők( pl.futárszolgálat, posta ) részére továbbítani. A megrendelő tudomásul veszi, hogy az Interneten továbbított adatok biztonságáért a Szolgáltató nem felel.

Az Ön által megadott személyes adatokat kizárólag a megrendelés teljesítése, a rendelési feltételek későbbi bizonyítása, illetve hírlevél küldése céljából tároljuk. Adatait harmadik fél részére nem adjuk át, kivéve, ha az a szerződés teljesítése érdekében alvállalkozónként működik közre – pl. Futárszolgálat vagy éppen a posta – akik a tőlünk kapott adatokat semmilyen formában nem jogosultak felhasználni, tárolni, illetve harmadik fél részére továbbadni. Adatai kezelésekor a Személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló törvénynek megfelelően járunk el. Személyes adatainak kezelésével kapcsolatban kérdéseit ügyfélszolgálatunk elérhetőségein teheti fel. A termékszámlát a Szolgáltató állítja ki.

A SZERZŐDÉSTŐL VALÓ ELÁLLÁSI JOG ÉS A SZERZŐDÉS MEGSZÜNTETÉSÉNEK FELTÉTELEI

Az igénybevevőnek jogában áll, a megrendelést követően, de még a kiszállítás előtt a vásárlástól elállni. Ez esetben az elállás okán az igénybevevőnek fizetési kötelezettsége nincs. A lemondást jelezheti e-mailen, írásban,telefonon.
A vevő az áru átvételét követő 10 munkanapon belül indoklás nélkül elállhat a vásárlástól a távollévők között kötött szerződésekről szóló 17/1999. (II.5.) Kormányrendelet 4.§ és 5.§ szerint.

A vevő viseli az elállási jog gyakorlása miatt az áru visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerült költségeket. A vevő elállása esetén a Regioport s.r.o. az áru ellenértékét haladéktalanul, de legkésobb harminc napon belül visszatéríti.

KIFOGÁSOK ÉRVÉNYESÍTÉSE

Ha a vásárlónak a vásárlással kapcsolatban reklamációja van a Szolgáltató ügyfélszolgálatához fordulhat.
Az ügyfélszolgálat postacíme:

TK Holding Korlátolt Felelősségű Társaság
9026 Győr, 12158/161 hrsz

VONATKOZÓ JOGSZABÁLYOK

Az elektronikus úton kötött szerződésekre az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi. C. törvény, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény, a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959.évi IV. törvény, valamint a távollévők között kötött szerződésekről szóló 17/1999. (II. 5.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.

Az előrendelés dologi menete:

Feladása elektronikus úton lehetséges, interneten keresztül a www.yellomedia.hu webcímen, illetve e-mailen, levélben. A telefonon és faxon leadott megrendeléseket nem áll módunkban elfogadni, mivel azok rögzítését, megérkezését nem tudjuk 100%-ig garantálni.

A megrendeléskor a szállítási és számlázási adatok megadására kerül sor. A rendelések teljesítésére az itt közölt feltételek érvényesek.

Telefonszám megadása – lehetőség szerint mobil – kötelező, és ajánlott élő szám megadása az esetleges problémák gyors tisztázása érdekében!

Az árak oldalon feltüntetett árak érvényes bruttó fogyasztói árak. Amennyiben azonban technikai hiba miatt téves ár jelenik meg az oldalon, az áru elküldése előtt egyeztetés végett telefonon (vagy e-mail-ben) megkeressük Önt. Az ilyen megrendeléseket nem tekintjük érvényesnek.

Igényének megérkezését követően 48 órán belül telefonon megerősítjük, pontosítjuk megrendelését.
Kiszállítás előtt ismételten pontosítjuk rendelését,ill. jelezzük a szállítás várható napját. Az áru ellenértékét a futárszolgálatnál vagy a postánák készpénzben kell kiegyenlítenie.

Jogi Nyilatkozat:

Felhívjuk szíves figyelmét arra, hogy a honlapunkon megjelenő adatok, dokumentumok, információk, képek, ábrák, írások, és grafikák, illetve a honlap Ön képernyőjén megjelenő kialakítása a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény, illetve a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény rendelkezései értelmében védelem alatt állnak .

Ennek megfelelően a honlapunkon megjelenő adatokat, dokumentumokat, információkat, képeket, ábrákat, és grafikákat kizárólag a TK Holding Korlátolt Felelősségű Társaság- előzetes írásbeli engedélye alapján lehet bármilyen formában felhasználni, kinyomtatni, reprodukálni, terjeszteni, tárolni és átruházni.

Szállítási és fizetési feltételek

A kiválasztott és megrendelt termékeket – azonnal szállítjuk. Az elektronikus megrendelését követően max. 48 órán belül e-mailen ismételten visszaegyeztetjük megrendelését. A szállítási ciklust megelozően ismételten jelentkezünk telefonon, amikor lepontosítjuk a kiszállítás idejét.

Szállítási módok:

A csomagolási és a szállítási költség Önt terheli, melynek mértékét az áraink oldal naprakészen tartalmazza.
Szállítási költég: 1.350 Ft

Fizetési módok:

Előre utalással:
Megrendeléskor az összeget átutalással, mely összeg tartalmazza a megrendelt könyv, és a
kiszállítás díját is vagy utánvétel:
Fizetés az áru átvételekor készpénzben. A fizetést Ön a szállítónál intézi.

Elállás:

A vevőnek jogában áll, a megrendelést követően, de még a kiszállítás előtt a vásárlástól elállni. Ez esetben az elállás okán a vevőnek fizetési kötelezettsége nincs. A lemondást jelezheti e-mailen, írásban.

A vevő az áru átvételét követő nyolc munkanapon belül indoklás nélkül elállhat a vásárlástól a távollévők között kötött szerződésekről szóló 17/1999. (II.5.) Kormányrendelet 4.§ és 5.§ szerint.

A vevő viseli az elállási jog gyakorlása miatt az áru visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerült költségeket. A vevő elállása esetén a TK Holding Korlátolt Felelősségű Társaság az áru ellenértékét haladéktalanul, de legkésőbb harminc napon belül visszatéríti.

Az elektronikus megrendelését követően hamarosan e-mailben visszaigazolást kap rendelésének fogadásáról. Ez a visszaigazolás azt nyugtázza, hogy megrendelése eljutott ügyfélszolgálatunkhoz. Ezt követően munkatársunk telefonon tájékoztatja Önt rendelése teljesítésével kapcsolatban.

TÖRVÉNYI SZÁMONKÉRHETŐSÉG

Vásárlás az Interneten

Internetes vásárlás során az eladónak világosan, egyértelműen, jól érthetően tájékoztatnia kell a vásárlót: A rendelés elkészítésének különböző technikai lépéseiről, a közölt adatok tárolásáról, a rendelés során használható nyelvről, valamint lehetővé kell tennie a rendelés adatainak javítását, még a rendelés elindítása (feladása) előtt.
Az online szolgáltatást nyújtónak indokolatlan késedelem nélkül, elektronikus úton vissza kell igazolnia a rendelés továbbítását. Az ár megjelölésénél minimális követelmény a hozzáadottérték-adó (ÁFA), valamint a kiszállítás költségeinek egyértelmű és világos feltüntetése. A címkézésre, a szállítási feltételekre és a termékfelelősségre a vásárló lakóhelye (székhelye) szerinti nemzeti előírások vonatkoznak. „

Az itt nem szabályzottakra a PTK. idevonatkozó szabályait kell figyelembevenni.

2022.02.01.

TK Holding Korlátolt Felelősségű Társaság, Győr